Lyssna

Projektgrupp

Det är vi som jobbar med projektet Kvalitet i distansutbildning.

Mikael Andersson
Projektledare
070-603 42 60
mikael.andersson@uhr.se

Linda Andersson
Digital producent
010-470 05 99
linda.andersson@uhr.se

Fanny Labory
Ställföreträdande projektledare
070-2631304
fanny.labory@uhr.se

Joachim Kjellgren
Digital kommunikation
070-3984397
joachim.kjellgren@uhr.se