Lyssna

Referensgrupp och arbetsgrupp för projektet kvalitet i distansutbildning

Projektet Kvalitet i distansutbildning bestod av både en extern referensgrupp och en extern arbetsgrupp. Projektet kvalitetssäkras av den externa referensgruppen som består av representanter från nationella nätverk kring distansutbildning och myndigheter med uppdrag inom distansutbildningsområdet. Den externa arbetsgruppen jobbar med identifikation av kvalitetsfaktorer inom distansutbildning och exempel på hur man arbetar med dessa faktorer vid lärosätena, och de kommer att vara med och bidra till projektets aktiviteter och kunskapsbank.

Den externa referensgruppen består av följande representanter:

 • Lars Uhlin, Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU)
 • Emma Nicoll, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
 • Jerry Engström, Nätverket för kommunala lärcentra (Nitus)
 • Jacob Färnert, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
 • AnneCatrine Uusitalo, Skolverket
 • Eva Dannetun, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
 • Ebba Ossiannilsson, Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)
 • Per Westman, Universitetskanslersämbetet (UKÄ)


Den externa arbetsgruppen består av följande representanter:

 • Niklas Brinkfeldt, Högskolan Dalarna
 • Kerstin Stake-Nilsson, Högskolan i Gävle
 • Lena Lindhé, Högskolan Väst
 • Jörg Pareigis, Karlstads universitet
 • Linda Reneland, Linnéuniversitetet
 • Roger Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Claire Englund, Umeå universitet
 • Mats Brenner, Karolinska Institutet