Lyssna

Möjlighet att söka projektmedel för högskolepedagogisk utveckling!

UHR utlyser projektmedel med syfte att stimulera utveckling och nya kunskaper nationellt inom den högskolepedagogiska praktiken. Beviljade projekt ska bidra till bättre kvalitet i utbildning, främja studenters lärande och samverkan mellan lärosäten kring högskolepedagogiska frågor.

I denna utlysning vill UHR rikta stöd till följande områden i relation till högskolepedagogik:

  • Digitalisering 
  • Examination 
  • Akademisk litteracitet 
  • Andra framtidsfrågor 

 

Ansökningsprocessen

Ansökan om projektmedel kommer att ske i två steg. Först inbjuds lärosäten att kort presentera projektidéer. Därefter kommer ett begränsat antal inbjudas att i steg 2 att inkomma med en komplett ansökan, där projektidén ska utvecklas.

Maximalt belopp för ett enskilt lärosäte att söka är 1 miljoner kronor per projekt. Om flera lärosäten ansöker om ett gemensamt projekt är maximalt belopp 1,5 miljoner kronor. Totalt kan UHR fördela upp till 10 miljoner kronor för projekt inom utlysningen.

Läs mer om ansökningsprocessen och allmänna villkor för beviljande av medel under rubriken Viktigt för dig som ska ansöka.

Viktiga datum

  • 230316 börjar ansökningsperioden (steg 1).
  • 230427 klockan 12.00 (lunch) stänger ansökningsperioden (steg 1).
  • 230526 Meddelas vilka projektidéer som inbjuds att inkomma med kompletta ansökningar (steg 2) och den andra ansökningsperioden startar.
  • 230824 klockan 12.00 (lunch) stänger den andra ansökningsperioden (steg 2).
  • 231030 Beslut om projektmedel (senast detta datum).

 

 

Webbinarium

Den 20 mars har vi ett webbinarium där vi berättar mer om utlysningen. Där kommer du också att kunna ställa frågor.
Anmäl dig här.

 

Frågor?

Hör av dig till hpu@uhr.se

 

Ansökan öppnar den 16 mars