Lyssna

Distansprojekt 2020

Här hittar du material från Distansprojektet från 2020.

Det övergripande syftet för projektet var att öka kvalitet och genomströmning i distansutbildningen vid universitet och högskola samt yrkeshögskola.

Utlysningens mål var:

•att finansiera ett antal projekt både inom lärosäten och yrkeshögskolor som visar på kvalitetshöjning av distansutbildning

•att finansiera projekt som visar hur distansutbildning och distanspedagogik kan främja en breddad rekrytering särskilt från glesa och mycket glesa landsbygdskommuner

•att finansiera projekt som visar hur intern och extern samverkan kring distansutbildning kan bidra till att genomströmningen ökar