Lyssna

Distansutbildningspodden

Under Coronapandemin har lärosätena genomfört mycket av sin undervisning på distans. Nu är det dags att ta nästa steg. Hur skapar vi långsiktig distansutbildning med hög kvalitet? Hur kan lärosäten utveckla sina strategier för distansutbildning? Och vad kan vi lära av varandra? Lyssna på Distansutbildningspodden, från Universitets‐ och högskolerådet.

Du kan lyssna på alla avsnitt på den här webbsidan samt där podcasts finns, t.ex. på Acast och Spotify.

Alla avsnitt

                                                                                                                                       

Trailer

Transkribering av trailer.

                                                                                                                                   

Att arbeta med VFU på distans

I det här avsnittet av Distansutbildningspodden pratar vi om samarbetet mellan lärosätet och den mottagande organisationen vid verksamhetsförlagd utbildning och vad som är vinsten när studenter gör sin VFU på distans.

Mikael Andersson samtalar med Helén Rönning, Mittuniversitetet och Britta Schaar, Orsa kommun.

Transkribering av podcastavsnittet "Att arbeta med VFU på distans".

___________________________________________________________

Att lyfta distansutbildning på ledningsnivå

Arbetet med utveckling av distansutbildning vid ett lärosäte handlar ofta om metodutveckling och genomförs långt ut i ledet. Men erfarenheter visar att ledningens förhållningssätt till distansutbildning och lärosätets kultur kring distansutbildning spelar en stor roll.

Mikael Andersson samtalar med Jan ”Gulan” Gulliksen, vice rektor för digitalisering på KTH, om hur man arbetar med att få med hela lärosätet för att framgångsrik arbeta med distansutbildning.

Transkribering av podcastavsnittet "Att lyfta distansutbildning på ledningsnivå"

___________________________________________________________

Att erbjuda studier off-campus

När kommuner och lärosäten möjliggör studier även utanför det klassiska campusområdet minskar utflyttningen från mindre orter samtidigt som rekryteringen av studenter breddas.

Mikael Andersson samtalar med Jerry Engström, campuschef på Campus Västervik, om vikten och möjligheten av att tillgängliggöra högre utbildning i hela landet.

Transkribering av podcastavsnittet "Att erbjuda studier off-campus"

___________________________________________________________

Att gå framåt efter pandemin

Vilka utmaningar ser vi för undervisning och lärande när lärosäten öppnar upp efter pandemin? Att "gå tillbaka" verkar inte vara något som varken lärare eller studenter efterfrågar. Mikael Andersson samtalar med Åse Tieva, Lektor i Högskolepedagogik och Pedagogisk Utvecklare vid Umeå universitet, om positiva erfarenheter och nya utmaningar som vi tar med oss in i nya lärmiljöer.

Transkribering av podcastavsnittet "Att gå framåt efter pandemin"

___________________________________________________________

Att arbeta med den sociala dimensionen

I en lärandesituation finns det många sociala aspekter som bl.a. handlar om trygghet, tillhörighet och samarbete. Hur man kan tillgodose dessa aspekter i distansutbildning är inte lika tydligt som vid campusutbildning. 

I detta avsnitt samtalar Mikael Andersson med Claire Englund, Umeå universitet, och Roger Pettersson, Sveriges Lantbruksuniversitet, om ett antal delar av den sociala dimensionen vid distansutbildning.

Transkribering av podcastavsnittet "Att arbeta med den sociala dimensionen"

___________________________________________________________

Att skapa kvalitet i distansutbildning

Alla är överens om att hög kvalitet är viktig. Men hur arbetar man med kvalitet i resultat och kvalitet i enskilda arbetsmoment? Finns det risk att allt mycket tid läggs på att definiera kvalitetsbegrepp i stället för att faktiskt arbeta med kvalitet?

Transkribering av podcastavsnittet "Att skapa kvalitet i distansutbildning".

___________________________________________________________

Att jobba med tillgänglighet på lärplattformar

Tillgänglighet till digitalt material är en viktig fråga för att möjliggöra likvärdig tillgång till högre utbildning för alla grupper. Men vilka regler är det som gäller, och hur bör man resonera som lärosäte och innehållsproducent? Kristina Sundström och Peder Tjäderborn från SUHF:s arbetsgrupp för tolkning av DOS-lagen reder ut begreppen.

Transkribering av podcastavsnittet "Att jobba med tillgänglighet på lärplattformar"

___________________________________________________________

Att följa en distansstudent

Hur kan man fånga upp studenternas upplevelser av distansutbildning, och vad upptäcker man då man gör det? Frida Gråsjö och Sandra Berginge från Karlstads universitet berättar om erfarenheter från projektet ”Följ en distansstudent”.

Transkribering av podcastavsnittet "Att följa en distansstudent".

___________________________________________________________

Att utveckla distansutbildning vid ett lärosäte

Alla ska med, och man ska jobba POET-iskt. I detta premiäravsnitt av Distansutbildningspodden samtalar Mikael Andersson och Mats Brenner om framgångsfaktorer och fallgropar i samband med att utveckla distansutbildningen vid ett lärosäte.

Transkribering av podcastavsnittet "Att utveckla distansutbildning vid ett lärosäte".

___________________________________________________________