Lyssna

Dela tips om resurser

Här lägger du in uppgifter om den resurs du vill dela. Använd korta beskrivningar som anger vad resursen innehåller. Du kan också märka din resurs med lämpliga nyckelord, samt ange vilken typ av resurs det är fråga om. Du kan endast ange länkar till befintligt material och inte ladda upp filer till resursbanken. Du ansvarar för att du har rätt att dela med dig av de länkar du anger, samt att du har gjort en första kvalitetsgranskning av innehållet.

Så här behandlar UHR personuppgifter

Om resursen

Kategorisera materialet

Här väljer du ett eller flera nyckelord som kategoriserar resursen. Dina val av nyckelord påverkar hur resurserna kan filtreras av de som söker material. Du kan också ange vilket format resursen har.

Välj nyckelord Nödvändigt fält
Välj format Nödvändigt fält

Kontaktuppgifter

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig om vi har frågor om resursen. Ditt namn och e-postadress kommer inte att publiceras tillsammans med materialet.

Vi behöver ditt samtycke till att få hantera dina personuppgifter. Nödvändigt fält
Du behöver godkänna villkoren för att skicka in materialet. Nödvändigt fält

Vi granskar materialet innan det publiceras. Det kan ta upp till 2 - 3 veckor. Vid behov tar vi kontakt med dig. Du får en avisering via mail när materialet har publicerats.