Lyssna

Temacafé: Hybrid i verkligheten – digitalt studiebesök i hybrida lärmiljöer del 2

Det här temacaféet är en fortsättning på caféet "Hybrid i verkligheten – digitalt studiebesök i hybrida lärmiljöer".

Den 7 juni genomfördes ett uppskattat studiebesök hos Högskolan Dalarna och Högskolan Väst. Nu finns även det uppföljande temacaféet på ämnet Hybrid i verkligheten tillgängligt.

Lärarna och verksamhetsstödet från Högskolan Dalarna och Högskolan Väst har tagit vara på synpunkterna från förra temacaféet och delar med sig av erfarenheter om att bedriva undervisning i hybrida lärmiljöer.

Medverkande:

Lars Johansson, Högskolan Väst
Erik Malmsköld, Högskolan Väst
Ragnar Olafson, Högskolan Dalarna
Sören Johansson, Högskolan Dalarna
Andreas Lagerkvist, Högskolan Dalarna
Lena Dafgård, Högskolan Dalarna

Se även första delen av Hybrid i verkligheten som sändes den 7 juni 2022.