Lyssna

Frågestund 1 juni

Den 4 maj genomfördes uppstartswebbinariet för det högskolepedagogiska lyftet. Nu följer vi upp med en frågestund där du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Universitets- och högskolerådet genomför en satsning för att främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor.

UHR har fått regeringsuppdraget att under 2022 – 2023 samordna ett högskolepedagogiskt lyft. Myndigheten ska sprida information och goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och ansvara för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå. I regeringsuppdraget ingår även att fördela medel för utvecklingsinsatser till lärosäten, nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området.

Välkommen att ställa dina frågor och lämna synpunkter. Frågestunden startar med en presentation som spelas in, därefter öppnas det upp för alla deltagare att medverka med ljud och bild för att ställa frågor.

Välkomna!

Den 1 juni
09.00-10.00
Sista anmälan den 31 maj, kl 12.00