Lyssna

Temacafé: Professionsutbildningar

I det här temacaféet får vi tre perspektiv på professionsutbildningars utmaningar och möjligheter med fortlöpande frågestunder och en avslutande modererad diskussion

Att täppa glappet mellan teori och praktik

Ville Björck, Högskolan Väst.
Han har studerat glappet mellan teori och praktik för studenter.

Analoga träningsmoment i nätbaserat lärande

Exempel från Tandhygienistutbildningen vid Karlstad universitet med Charlotte Johansson, Karlstad universitet.

Undervisning för professionell utveckling 

Reflektioner från ett forskningsprojekt med Ola Lindberg, Umeå universitet.

Missa inte kommande aktiviteter från projekten inom Högskolepedagogiskt utveckling, anmäl dig till våra utskick