Lyssna

Hur kan vi jobba för att minska risken för fusk och plagiering? Under detta temacafé undersöker vi tillsammans orsaker, möjligheter och lösningar.

 

Caféet inleds med några korta presentationer:  

  • Handbok i konsten att undvika plagiering  

  • Disciplinärenden 2021 vid universitet och högskolor 

  • Hederskodex – gör det någon skillnad?  

Efter introduktionen inbjuds till fördjupande diskussioner i breakout

rooms, där du som deltagare har möjlighet att utbyta erfarenheter och bidra till diskussionen. Temacaféet avslutas med en gemensam diskussion och möjlighet att ställa frågor till de medverkande. 

Medverkande: Annelie Gunnerstad, Stockholms universitet, Pontus Kyrk, UKÄ, Maria Lingaas, SLU.   

Moderator: Mikael Andersson, UHR