Lyssna

Synkrona examinationer på distans

Hur skapar vi synkrona digitala examinationer som stärker studenternas lärande? Under detta kafé undersöker vi tillsammans möjligheter och lösningar i synkrona digitala examinationer.

Caféet inleds av tre lärare som kort presenterar hur de har arbetat med digitala examinationer som stärker studenternas lärande. Efter introduktionen inbjuds alla deltagare till fördjupande diskussioner i breakout rooms, där du som deltagare har möjlighet att  utbyta erfarenheter och bidra till diskussionen. 

Examinera laborativ verksamhet i realtid och på distans.

Laborationer inom naturvetenskap genomförs ofta i särskilda salar, med särskild utrustning och under noggranna säkerhetsrutiner. En lärare finns på plats i salen och kan nära följa studentens arbete. Vad händer med examinationen om salen byts till studentens hem, utrustningen mot det som redan används i vardagen och mötet i stället blir över en skärm?  Sara Wahlberg vid Karlstads universitet delar med sig av erfarenheter och initierar en diskussion om examination av laborativa färdigheter i kemi i realtid och på distans.  

Munta på distans – ett bra lärtillfälle? 

Många menar att det är svårt att genomföra muntor på distans. Utmaningarna kan vara att studentgruppen är stor, att ämnet kanske har en mer praktisk karaktär eller att själva mötet på distans skapar en känsla av avstånd mellan lärare och student. Cecilia Almlöv vid SLU ger sin syn på muntor på distans och initierar en diskussion om deras roll i undervisningen. 

Muntliga examinationer genom podd eller seminarium + exit ticket 

Hur kan vi använda muntliga examinationer för att både bedöma uppnådd kunskapsnivå och utmana studenter i ett processande av stoffet som examineras? Ann Vestfält vid Karlstads universitet presenterar två modeller av muntliga examinationer där studenter får arbeta med poddar eller exit tickets i samband med muntlig examination.  

Moderator: Claire Englund, Umeå universitet 

Det är bara själva temacaféet som är inspelat och inte samtalen i breakout rooms.