Lyssna

Hur kan vi jobba med tillgänglighet?

Tre perspektiv på vikten av tillgänglighet och vilken betydelse det har för pedagogik och utveckling.

Caféet inleds med några korta presentationer:

- Förbättrad tillgänglighet gynnar alla (Lena D, DU)

- Perspektiv på tillgänglighet och pedagogiskt stöd (Lena S, SLU)

- Pedagogiskt utvecklarperspektiv (Lotta Å, LU)

 

Efter introduktionen inbjuds till fördjupande diskussioner i breakout rooms, där du som deltagare har möjlighet att utbyta erfarenheter och bidra till diskussionen. Temacaféet avslutas med en gemensam diskussion och möjlighet att ställa frågor till de medverkande. 

Medverkande: Lena Dafgård - Högskolan Dalarna, Lena Swärd - SLU och Lotta Åbjörnsson - Lunds universitet.

Moderator: Alexandra D´Urso, SLU