Lyssna

Engagemang vid hybridundervisning

Hur använder vi erfarenheterna från nätbaserad undervisning för att skapa och upprätthålla engagemanget vid hybridundervisningens realtidsträffar?

Mats Brenner inleder med en presentation som följs av ett panelsamtal. Efter panelsamtalet inbjuds alla deltagare till öppna diskussioner i breakout rooms.

Presentationen och panelsamtalet spelas in, diskussionerna spelas inte in.

Välkomna!

Moderator: Kerstin Stake-Nilsson, Högskolan i Gävle

Medverkande: Mats Brenner, Karolinska Institutet. Kent Stening, Linné­universitetet. Philip Johansson, Sveriges förenade studentkårer

Det är bara själva temacaféet som är inspelat och inte det efterföljande samtalet.