Lyssna

Temacafé: "Språksvårrihetter" Utmaningar, möjligheter och tips till universitetslärare

Vilka språkliga utmaningar möter du i din undervisning och hur hanterar du det?


I detta café ges utrymme för diskussioner om dina erfarenheter med andra. Du får också lyssna till Helen Hed, Umeå universitet, som berättar om övningen Den slaktade artikeln. En övning i att läsa vetenskapliga artiklar och lära sig ett sätt att läsa vetenskaplig text.”

Medverkande:

Helen Hed, Umeå universitetet
Lena Lid Falkman, Karlstads universitet
Cecilia Hellekant, Karlstads universitet
Claire Englund, Umeå universitet

Länkar

How to Read Scientific Research Articles: A Hands-On Classroom Exercise

Padlet från temacaféet 

Prenumerera på utskick om kommande aktiviteter