Lyssna

Temacafé: Aktiv studentmedverkan

Det kan vara utmanande för lärare att ge distansutbildning som är stimulerande för studenterna och där de kan delta aktivt.

Lärar-student, samt student-student relationen och kommunikationen påverkas och faller ut annorlunda än på campus. Hur kan lärare, genom att i högre utsträckning medskapa distansutbildningen med studenterna, tackla detta? Det och mycket annat kommer vi få inspel kring och diskutera under detta temacafé om distansutbildning och aktiv studentmedverkan.

Medverkande

Lovisa Håkansson, Uppsala universitet
Moderator: Claire Englund, Cecilia Hellekant, Kent Stening

Länkar

Om aktiv studentmedverkan

Active Student Participation