Lyssna

Temacafé: Använder du video i din undervisning?

Vilka olika metoder finns? Vilka viktiga övervägande bör tas innan beslut om att använda video? Hur upplever lärare som redan nu använder sig av video? Studenternas upplevelser?

Oavsett om du känner dig som en nybörjare eller redan har erfarenhet hoppas vi att du efter det här temacaféet har fått en ökad förståelse och ett intresse för att själv testa.

Presentationer av Del 1: praktiska tillvägagångssätt, allt från ide till genomförande samt presentation av olika metoder för video (Åke Wall).

Del 2: Upplevelser av lärare och studenter som använt sig av video i undervisningen (Lena Dafgårds forskningsöversikt)

Medverkande

Åke Wall, Högskolan i Gävle
Lena Dafgård, Högskolan Dalarna
Moderator: Kerstin Stake-Nilsson Högskolan, Högskolan i Gävle