Lyssna

Temacafé: Digital examination – återkoppling och bedömning för lärande

Efter pandemiåren har digital salstentamen blivit allt vanligare. Men hur ser framtiden ut och hur utvecklar man den här examinationsformen åt rätt håll?

Petronella Ekström, pedagogisk utvecklare vid Örebro universitet, resonerar runt olika sätt att arbeta på ett pedagogiskt hållbart sätt med bedömning och återkoppling i syfte att nå så likvärdig och transparent bedömning som möjligt och samtidigt skapa goda förutsättningar för studenterna i deras fortsatta lärande.

Temacafét genomfördes i samarbete med ITHU:s nätverk: Digitala examinationer

Presentatör: Petronella Ekström Örebro universitet

Petronella Ekström är pedagogisk utvecklare på Örebro universitet, Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande (PIL). Hon arbetar med att stödja lärare i den pedagogiska utvecklingen av digital salstentamen. Hon planerar och genomför pedagogiska utbildningar och workshops med inriktning mot digitalisering för lärare. petronella.ekstrom@oru.se

Petronella är kontaktperson för ITHU:s subnätverk Digitala examinationer, som syftar till att tillsammans och med bred representation från olika utbildningar och lärosäten och andra, för högre utbildning, centrala myndigheter arbeta för och driva utvecklingen av digital examination.

Länkar till material

Petronellas presentationsmaterial
Digitala post-its bedömning och återkoppling

https://www.wooclap.com/
https://ithu.se/subnatverket-digitala-examinationer/ 
https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-utbildning/kvalite-och-vidareutveckling-i-utbildning/hogskolepedagogiska-projekt/utvecklade-examinationsformer/