Lyssna

Temacafé: Hantering av större studentgrupper - med Team Based Learning

Hur sker hantering av större grupper med Team Based Learning?

TBL införs nu på flera utbildningsprogram vid Karolinska Institutet (KI).
Greger Lindberg, Pedagogisk utvecklare vid KI berättar om TBL och hur hantering av större studentgrupper kan hanteras.

Medverkande:

Greger Lindberg, KI
Henrika Florén, KI