Lyssna

Temacafé: Konkreta exempel i en pedagogisk portfölj

Är det dags att skriva eller revidera din pedagogiska portfölj? Tycker du att det är svårt att välja exempel och stödjande dokumentation? I det här temacaféet  diskuterades kvalitet och innehåll i några konkreta exempel.

Temacaféet som sändes den 7 december 2023 är ett seminarium deltagarna fick möjligheten att tillsammans  analysera några konkreta exempel.
 
Vid seminariet diskuterades exemplets styrkor, utvecklingsbara delar och hur de kan beläggas med lämpliga bilagor. Seminariet genomfördes till stor del i mindre gruppdiskussioner i breakout rooms och avslutades med att några konkreta råd ges kring författande av exempel.
 
Caféet leddes av Åsa Ryegård, verksam vid Mälardalens universitet och en av författarna till boken Pedagogisk portfölj, och är det femte i en serie av caféer på temat meritering.
 
 

Medverkande

Åsa Ryegård, verksam vid Mälardalens universitet och en av författarna till boken Pedagogisk portfölj,