Lyssna

Temacafé: Samarbete som nyckelfaktor för undervisning av stora studentgrupper

Vad är viktigt att tänka på när vi undervisar stora studentgrupper, både vad gäller undervisning som ges helt på distans och vid undervisning som sker på plats?

Den 13 juni sände vi ett temacafé där lärare från Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, och Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, berättade om sitt arbete med att främja samarbete studenter emellan samt inom lärarkollegiet.

Under temacaféet presenterades undervisningssammanhanget vid respektive lärosäte, först med fokus på samarbete mellan studenter påföljd av en diskussion om hur respektive lärarkollegie samarbetar.

Medverkande lärare hade också ett samtal för att belysa intressanta framgångsfaktorer där även tittarna fick möjlighet att få svar på frågor.

Medverkande: 


Tomas Holmgren, universitetsadjunkt på Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Elinor Adenling, universitetslektor på Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Elisabeth Persson, universitetslektor på Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Katrina Ask, universitetsadjunkt, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Moderator: Per Sandin, pedagogisk utvecklare, Umeå universitet