Lyssna

Temacafé: Samverkansmeritering

Vad kommer Universitets- och kanslersämbetet (UKÄ) att finna när de granskar de svenska lärosätenas samverkan med det omgivande samhället? Behövs meriteringsmodeller för samverkansskicklighet och vad krävs i så fall av sådana modeller?

Universitets- och kanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag att utvärdera svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället, så som det beskrivs i högskolelagen. Uppdraget ska redovisas under slutet av 2024. Hur kommer UKÄ:s utvärdering att sätta fokus på hur lärosätena utvecklar sin samverkansverksamhet? Kommer den att intensifiera diskussionen om hur lärosäten synliggör, ger incitament och belönar medarbetare som är skickliga på att samverka?
 
Vid detta café diskuterar Åse Nygren, Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet, Anna Bergstrand, Vinnova, och Johan Blaus, samverkansstrategi på KTH, olika utgångspunkter och modeller för att bedöma samverkansskicklighet samt dess styrkor och svagheter. Fyller befintliga system de behov som lärosätena har med dem eller behövs något annat, så som en nationell samordning? Är en nationell modell ens möjlig?
 
Vid caféet ges också du som deltagare möjlighet att diskutera olika modellers avsiktliga och oavsiktliga konsekvenser för den som meriteras, för den meriterades kollegor och för lärosätets studenter. Diskussionerna genomförs delvis i breakout rooms.
 
Caféet är det fjärde i en serie av caféer på temat meritering inom högskolan.
 

Medverkande

Johan Blaus, samverkansstrateg på KTH och koordinator för KlossNet, ett ledningsnätverk för dialog och nätverksutbyte kring samverkan.

Anna Bergstrand, verksam på Vinnova och en av författarna till rapporten från projekt Meritvärde av samverkansskicklighet (MerSam)

Åse Nygren, verksam vid Blekinge Tekniska högskola och Malmö universitet och en av författarna till rapporten från projekt Meritvärde av samverkansskicklighet (MerSam)

Länkar

Rapport från projekt Meritvärde av samverkansskicklighet (MerSam): Samverkansmeritering