Lyssna

Temacafé: Studentinflytande vid distansutbildning: Hur kan vi underlätta studenters medverkan i kvalitetsutveckling av distansutbildningar?

Hur upplever distansstudenterna sina möjligheter till inflytande på kurser och program? Hur kan vi underlättar deras möjlighet till både formellt och informellt inflytande?

Umeå universitet anordnade ett temacafé lett av Claire Englund där Jacob Färnert, Studenternas förenade studentkårer (SFS), presenterar resultaten av intervjuer med fem medlemskårer.

Emanuel Magnusson från Studentkåren i Östersund är en av de intervjuade och medverkar på temacaféet för att prata om sina erfarenheter av hur distansstudenternas studentinflytande fungerar och vilka möjligheter som finna.