Lyssna

Temacafé:Komplexa examinationer - omtag kring rättssäkerhet och AI (Del 1 av 2)

Komplexa examinationer är ett viktigt verktyg för att säkerställa att studenter bedöms utifrån sina faktiska kunskaper och färdigheter, inte bara från deras förmåga att memorera information. De kan också hjälpa till att motverka fusk.

En komplex examination är en examination som kombinerar olika examinationsformer, kunskapsformer, individ- och grupparbete samt olika processer. Till exempel kan den kombinera en skriftlig tentamen med en muntlig presentation, eller den kan involvera ett grupparbete där studenterna måste samarbeta för att lösa ett problem. 

Det här temacafèet från 21 november 2023 erbjuder tre inspirerade inblickar i hur vägen mot ökad komplexitet i examinerande moment kan utvecklas.

Cafét inleds med en kortare överflygning runt begreppet av doc. Linda Reneland Forsman (LNU).

Därefter kommer Malin Tiger-Axelsson, Doktorand (LNU) och Nina Carlsson, universitetslektor (LNU) att presentera hur de har utvecklat OSCE mot mer komplexa situationer.

Anna-Klara Rundlöf, docent / pedagogisk utvecklare (KI) kommer att tala om hur man kan öka komplexiteten i en skriftlig tentamen genom att organisera den som en muntlig tentamen i smågrupp.

Anna Kiessling, Professor (KI) kommer att diskutera de utmaningar som det sexåriga läkarprogrammet står inför, och hur behovet av komplexa examinationer och examinationer av mer komplexa kompetenser har ökat.