Lyssna

Kvalitet i distansutbildning ­– Hybrida lärmiljöer och undervisning

Det första temacaféet inom projektet Kvalitet i distansutbildning. Åse Tieva, universitetslektor vid Umeå Universitet, lyfter fram några av grundprinciperna inom arbetet med hybridundervisning.

Det första temacaféet inom projektet Kvalitet i distansutbildning. Åse Tieva, universitetslektor vid Umeå Universitet, lyfter fram några av grundprinciperna inom arbetet med hybridundervisning.

För att konkret visa hur arbetet med hybridundervisning kan se ut i verksamheten används som exempel Umeå Universitets och Akademiska Hus projekt "Learning Lab Umeå". Målet är att utforska hur en hybrid lärandemiljö kan utformas på bästa sätt, samt att alltid kunna erbjuda lokaler som möter de behov som finns inom högre utbildning. 

Det är bara själva temacaféet som är inspelat och inte det efterföljande samtalet.