Lyssna

Kultur och organisation för distansutbildning

Webbinarium 18 november 2021

Vilken roll spelar lärosätets kultur och organisation för distansutbildning, och hur arbetar man med dessa frågor. Erfarenheter visar att en övergripande strategi för distansutbildning behöver omfatta hela organisationen för att ge studenterna en högkvalitativ distansutbildning. Lärosätets kultur kring distansutbildning är också av stor betydelse när det gäller utvecklingen av kvalitet. Men på vilket sätt påverkar organisation och kultur utbildningen och hur arbetar man med dessa frågor på bästa sätt?

Medverkande:

  • Mikael Andersson, Universitets- och högskolerådet
  • Per Westman, Universitetskanslersämbetet
  • Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska högskolan
  • Mats Brenner, Karolinska Institutet

Länkar och material som delades under webbinariet:

Kultur och organisation för distansutbildning (office.com)