Lyssna

Tillgänglighet

Webbinarium 9 september 2021

Tolkningen av DOS-lagen innebär att digitalt material på lärplattformar behöver tillgängliggöras. Vid webbinariet den 9 september diskuterades konsekvenser av den tolkningen och hur man kan arbeta i praktiken med tillgänglighet. En fråga som sysselsatt många lärosäten sedan början av 2019 har varit hur man ska tolka och tillämpa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen.

En specifik frågeställning har varit om material i lärosätets lärplattformar omfattas av lagen eller inte. I somras lämnade Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, sina rekommendationer för hur lärosäten ska tolka lagen. Tolkningen är att lärplattformar som offentliggjorts efter den 23 september 2019 omfattas av lagen och att materialet där ska göras tillgängliga, samt att även andra plattformar kommer att omfattas av lagen när de genomgår en större översyn. Vilka konsekvenser får detta för lärosätena och för lärare som ska tillgängliggöra material på lärplattformar? Vad innebär det att tillgängliggöra material och vilka råd finns att få?

Medverkande:

  • Mikael Andersson, moderator och projektledare projektet Kvalitet i distansutbildning.
  • Peder Tjäderborn, ordförande SUHF:s arbetsgrupp för tolkning av DOS-lagen, studieadministrativ chef Umeå universitet.
  • Kristina Sundström, jurist Linköpings universitet.
  • Helena Wallskog, avdelningschef för avdelningen för infrastruktur vid Mittuniversitetet.
  • Birgitta Hemmingsson, universitetspedagogisk utvecklare vid Mittuniversitetet samt Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU)
  • Lena Dafgård, pedagogisk utvecklare inriktning digital kompetens vid Högskolan Dalarna samt Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU).