Lyssna

Webbinarium: Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Det saknas samlad kunskap om hur man kan arbeta med kvalitet i decentraliserade miljöer för högre utbildning i Sverige. Miljöerna ingår inte i det akademiska ”ekosystemet” utan ägs och drivs av kommuner eller andra aktörer. Det saknas statlig grundfinansiering och verksamheten vilar ofta på kommunala strategier och eldsjälar som driver verksamheten.

Det finns en mängd lokala miljöer långt från lärosäten, där studenter tar del av högre utbildning, miljöer som idag saknar både formellt sammanhang och gemensamma förutsättningar. Lärosäten som ger högre utbildning decentraliserat ansvarar för kvaliteten i den utbildning som ges, men saknar inflytande över den fysiska, digitala och sociala miljö där studenten befinner sig. Lärosätena har (med ett par undantag) ingen särskild finansiering för ge utbildning decentraliserat. 

Här finns alltså ett diffust gränssnitt där ingen riktigt vet vem som ansvarar för kvaliteten i studentens utbildningsmiljö. Nu finns ett förslag till kvalitetskoncept som kan hjälpa inblandade aktörer att bedöma kvaliteten i de decentraliserade miljöerna på ett hållbart sätt, utarbetat inom ramen för UHR:s regeringsuppdrag ”Kvalitet i distansutbildning” och synliggjort via plattformen Nya Vägar. Skulle ett sådant koncept kunna bidra till att statsmakterna inleder en process för att inkludera och grundfinansiera utvalda decentraliserade miljöer i den nationella akademiska infrastrukturen? Och hur ser kommunerna på möjligheterna att driva lokala campus långsiktigt? 

Den 7 november sände vi ett webbinarium där vi diskuterar nya möjligheter framåt för den högre utbildningen. 

Program: 

 • Inledning och välkomnande, moderator Mikael Andersson, UHR 
 • Kort presentation av rapporten ”Kvalitet i decentraliserade lärmiljöer för högre utbildning” och förslagen i den: 
  • Lena Lindhé, Högskolan Väst 
  • Jerry Engström, Campus Västervik) 
 • Kommentarer: 
  • Per Westman, UKÄ 
  • Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande (M), Bengtsfors kommun 
  • Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordförande (M), Västerviks kommun 
  • Mats Wiking, riksdagsledamot (S) 
 • Avslutande samtal om finansiering och kvalitet 
  • Lena Lindhé, Jerry Engström m.fl. medverkande