Lyssna

Språkverkstäder – en del av högskolepedagogiken?

Forskning visar att alla studenter behöver utveckla akademisk litteracitet och att detta bäst sker integrerat i ämnesundervisningen. Universitetslärare uttrycker dock ibland osäkerhet om hur de ska undervisa om akademiskt läsande och skrivande och vad som är mest effektivt. Här kan samarbete med lärosätets språkverkstad vara en tillgång.

Verksamheter som stöttar studenter att utveckla sitt akademiska språk finns idag på i stort sett alla större lärosäten i Sverige. Trots att verksamheterna har potential att bidra till breddat deltagande och alla studenters lärande, vet inte alla universitetslärare att språkverkstäder finns och vilken expertis som erbjuds där.

Vi diskuterar möjligheter till olika former av samverkan mellan utbildningar och språkverkstäder. Vi tar också upp vinster med att uppmärksamma frågor om studenters litteracitetsutveckling på organisationsnivå.

Medverkande:

Väinö Syrjälä, föreståndare för Studieverkstan, Södertörns högskola
Karin Dahl, gruppledare Studie- och språkverkstaden, Stockholms universitet
Kristina Asker, föreståndare för Språkverkstaden, Uppsala universitet

Mikael Nordenfors, föreståndare enheten för akademiskt språk, Göteborgs universitet
Richard LaBontee, Academic Language Advisor; Higher Education Pedagogy Coordinator, The Unit for Academic Language (ASK); Göteborgs universitet
Janna Meyer-Beining, Pedagogisk utvecklare, PIL Enhet för Pedagogisk Utveckling och Interaktiv lärande, Göteborgs universitet

Helena Bani-Shoraka, universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning, Stockholms universitet
Fia Fredricson Flodin, programsamordnare Fritidshemslärarprogrammet, Södertörns högskola
Lars M. Andersson, universitetslektor i historia. Uppsala universitet