Lyssna

Webbinarium: Utlysning av projektmedel inom högskolepedagogiskt lyft 2023

Under åren 2022–2023 genomför UHR ett regeringsuppdrag som innebär att främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor.

Regeringsuppdraget genomförs inom ramen för projektet "Högskolepedagogiskt lyft". Som en del av regeringsuppdraget ska UHR fördela medel till utvecklingsprojekt som ska genomföras vid lärosäten under 2023. Totalt kan UHR fördela upp till 10 miljoner kronor för projekt inom utlysningen.

Syftet med utlysningen är att stimulera utveckling och nya kunskaper nationellt inom den högskolepedagogiska praktiken. Beviljade projekt ska bidra till bättre kvalitet i utbildning och främjande av studenters lärande, samt samverkan mellan lärosäten kring högskolepedagogiska frågor.

I denna utlysning vill UHR rikta stöd till följande områden i relation till högskolepedagogik.
· Digitalisering
· Examination
· Akademisk litteracitet
· Andra framtidsfrågor

Under första delen av webbinariet träffar ni Mikael Andersson, projektledare på UHR, samt Klara Bolander Laksov och Björn Kjellgren som båda arbetat med att utforma utlysningen. Du möter även Mathilda Fredriksson från SFS. Denna del spelas in och publiceras ca en vecka efteråt på hpu.uhr.se. Under denna del har du som åhörare har möjlighet att ställa frågor via chatten. Efter avslutad inspelning öppnar vi upp för alla deltagare att medverka med ljud och bild och ställa frågor direkt till alla medverkande.

Medverkande:

Mikael Andersson, projektledare UHR
Klara Bolander Laksov, professor, föreståndare för Centrum för Universitetslärarutbildning vid Stockholms Universitet, SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogik
Björn Kjellgren, studierektor och lektor vid KTH, Swednet
Mathilda Fredriksson, politisk sekreterare, Sverige förenade studentkårer, SFS