Lyssna

Kursutveckling

Fem lärosäten har tilldelats medel för att utveckla sex kurser inom högskolepedagogik.

Sex kurser inom högskolepedagogik ska utvecklas

Följande lärosäten har tilldelats medel för att utveckla kurser:

 

Lärosäte

Kursnamn

Göteborgs universitet Kritiska perspektiv på inkludering i högre utbildning: språklig och kulturell diversitet som resursskapande
Mittuniversitet

 

Studentdriven och studentledd utbildning – att förstå och utveckla nya roller för studenter och lärare i en komplex och föränderlig värld

Linköpings universitet Facilitering av lärprocesser i team och gruppbaserade aktiviteter inom högre utbildning - en kurs för lärare som arbetar med studenter i team och grupper.
Högskolan i Borås AI som en del i undervisningen - i perspektiv av akademisk integritet
Högskolan i Borås Ett kritiskt förhållningssätt inom akademin - synliggörande i undervisningen
Högskolan Kristianstad Relationskompetens i högre utbildning.

 

Alla kurser som utvecklas ska:

  • bidra med specialkunskap
  • möta nationella kompetensutvecklingsbehov
  • möta framtidens kompetensbehov

Utvecklingen ska vara klar senast 30 juni 2024.

För lärosäten som tilldelats medel finns Allmänna villkor för beviljande av medel för kursutveckling inom ramen för det högskolepedagogiska lyftet att läsa här.