Lyssna

Utvecklingsprojekt 2022: Gymnastik- och idrottshögskolan

Kerstin Hamrin och Eva Fors från Gymnastik- och idrottshögskolans utvecklingsprojekt i samtal med Mikael Andersson från UHR om projektets utveckling, lärdomar och framtidsutsikter.

Projektet på Gymnastik- och idrottshögskolan hade som målsättning att:

  • Utveckla organisationen kring distansutbildning genom att skapa en institutionsövergripande utbildningsadministrativ enhet som ska fungera som en brygga mellan ledning, institutioner, IT och IKT. 
  •  Stärka förutsättningar för att kvalitativt utveckla GIH:s distansutbildning genom att i kommande rapporter ägnas särskild uppmärksamhet åt kvalitetssäkring av GIH:s distansutbildning.  
  • Öka tillgängligheten i våra distansutbildningar genom att ta fram förslag på hur en anpassad distans-och hybridbaserad studiemiljö kan realiseras. 
  •  Nätverka för att underlätta erfarenhetsutbyte av goda exempel på distansutbildning genom nätverk inom GIH och genom att utveckla samverkan med andra universitet, både i Sverige och Norden.

UHR genomförde under 2021 en utlysning av utvecklingsmedel med syfte att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Åtta lärosäten beviljades projektmedel för utvecklingsarbete under 2022.

I slutet av 2022 genomförde UHR samtalsintervjuer med åtta utvecklingsprojekt som löpt under året för att belysa hur arbetet med projekten gått.