Lyssna

Utvecklingsprojekt 2022: Sophiahemmet Högskola

Spiros Lukas och Johanna Adami från Sophiahemmet Högskolas utvecklingsprojekt Framtidens vårdkompetens i samtal med Mikael Andersson från UHR om projektets utveckling, lärdomar och framtidsutsikter.

Projektet avser att bygga en stabil och långsiktig infrastruktur för att med hög flexibilitet och tillgänglighet kontinuerligt kunna genomföra distansutbildning på högskolenivå som i sin tur är avgörande för att möta kompetensbehovet inom hälsa, vård och omsorg. Projektet säkerställer möjligheter till breddad rekrytering nationellt och internationellt och främjar förutsättningar för livslångt lärande för samhällsnödvändiga professioner oavsett geografisk hemvist.

Målet är att utveckla och kvalitetssäkra den distanspedagogiska kompetensen för alla nyckelfunktioner på lärosätet och bidra till bred kollegial kunskapsspridning inom området. Projektet omfattar IKT-pedagogik, administrativa stödresurser, införskaffade av ett distansorienterat tillägg till nuvarande Learning Management System (LMS), tekniska stödfunktioner för högre genomströmning och måluppfyllelse samt utveckling av ett digitalt labb för kollegialt kunskapsutbyte.

Mervärdet kommer att bland annat att leda till ökad pedagogisk och administrativ kvalitet samt utveckling av studentcentrerat lärande utifrån olika målgruppsbehov.

Slutligen är viktiga mervärden att projektet främjar samverkan med vårdens aktörer och katalyserar möjligheterna för ökad antagning av internationella studenter.

UHR genomförde under 2021 en utlysning av utvecklingsmedel med syfte att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Åtta lärosäten beviljades projektmedel för utvecklingsarbete under 2022.

I slutet av 2022 genomförde UHR samtalsintervjuer med åtta utvecklingsprojekt som löpt under året för att belysa hur arbetet med projekten gått.