Lyssna

Ansökan öppen till distansutbildningsprojekt

Under åren 2021–2022 genomför UHR ett regeringsuppdrag att stödja en kvalitetshöjning och öka genomströmningen i distansutbildning vid svenska universitet och högskolor. Regeringsuppdraget genomförs inom ramen för projektet "Kvalitet i distansutbildning". Som en del av uppdraget fördelar UHR minst 12 miljoner kronor till utvecklingsprojekt som ska genomföras vid lärosäten under 2022. Syftet med projektutlysningen är att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Nu är utlysningen öppen, och fram till den 14 november kan lärosäten skicka in ansökningar.

Organisation och kultur

Till skillnad från många andra utlysningar av projektmedel är inte målet för utlysningen utveckling av nya former för distansutbildning. I stället är avsikten att projektmedlen ska användas för att utveckla lärosätets organisation och kultur för distansutbildning. Erfarenheter visar att en övergripande strategi för distansutbildning behöver omfatta hela organisationen för att ge studenterna en högkvalitativ distansutbildning.

Syfte och mål

Syftet med projektutlysningen är att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor.  Inom uppdraget ska lärosäten i projektform få möjligheten att vidareutveckla sin organisation och kultur för distansutbildning.

Projektutlysningens huvudsakliga mål är att:

  • utveckla lärosätenas långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning
  • stärka lärosätenas långsiktiga kvalitetssäkringsarbete inom distansutbildning, där samverkan och kunskapsdelning ses som viktiga komponenter
  • vidareutveckla lärosätenas organisation och kultur inom distansutbildningsområdet

Målgruppen för projektutlysningen är lärosäten som avser att långsiktigt utveckla sin distansutbildning.

Praktisk information

Totalt kommer UHR att fördela minst 12 miljoner kronor för projekt inom utlysningen. En förutsättning för fördelning av projektmedel är ett regeringsbeslut om tilldelning av medel till UHR.

Projektansökan skickas in senast midnatt den 14 november. Beslut om projektmedel meddelas senast den 10 december. Beviljade projektmedel kommer att kunna rekvireras så att projektverksamheten kan inledas 1 februari 2022.

UHR kommer att genomföra webbmöten i samband med utlysningen (vecka 38 – 39 samt 43 –44), där det finns möjlighet att ställa frågor och lämna kommentarer. Se distans.uhr.se/aktiviteter för datum och tider.

Under ansökningstiden kommer UHR även löpande att publicera frågor och svar rörande utlysningen på webbsidan distans.uhr.se/projektmedel. Där finns även mer information om utlysningen, samt ansökningsformulär och anvisningar.

Kontakt

Frågor rörande innehåll i projektansökan kan skickas via mejl till projektledare mikael.andersson@uhr.se. Frågor som rör praktiska detaljer ställs till projekthandläggare kajsa.gomez.svensson@uhr.se.

Vid tekniska frågor gällande ansökningssystemet, till exempel när det gäller att skicka in ansökan eller att lägga till bilagor, kontakta distans@uhr.se.