Lyssna

Dags för steg 2 i utlysningen av projektmedel

Vi har nu gått igenom alla ansökningarna till utlysningen om projektmedel för högskolepedagogisk utveckling. Vi tycker att det var roligt med så stort intresse för den här möjligheten och vi har med noga övervägande tagit fram 15 starka projektidéer från 11 olika lärosäten som gått vidare till Steg 2 i ansökningsprocessen.

När ansökan stängde den 27 april så hade 89 ansökningar inkommit från 31 olika lärosäten. De 88 giltiga ansökningarna bedömdes av en bedömargrupp utsedd av SUHF.

Bedömningen har utgått ifrån hur projekten kan bidra till bättre kvalitet i utbildning, främja studenters lärande och samverkan mellan lärosäten kring högskolepedagogiska frågor.

Fördelningen har också tagit hänsyn till spridningen mellan följande områden i relation till högskolepedagogik:

• Digitalisering

• Examination

• Akademisk litteracitet

• Andra framtidsfrågor

De som skickade in de 15 projektidéer som gått vidare till steg 2 har nu till och med den 24 augusti klockan 12.00 på sig att inkomma med en komplett ansökan.

Läs mer om utlysningen

Vilka gick vidare?

 

 Lärosäte

Projektnamn

 Blekinge Tekniska Högskola

 

Utveckling av professionsspråk som en del i yrkessocialisation för samhällsbärande professioner.

 Högskolan Dalarna

 

Medieproduktion om Medieproduktion : hur audiovisuell kunskap som har audiovisuell form behöver formuleras, tillgängliggöras och examineras audiovisuellt.

 Linköpings universitet

 

AI literacitet, innehåll och didaktik för lärarutbildning - ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom högre utbildning

 Linköpings universitet

 

Ökat studentdeltagande i lärarutbildning - utveckla former för hybridundervisning där akademisk litteracitet är en integrerad del

 Linnéuniversitetet

 

Att utveckla en multimodal undervisningsdesign med digitala verktyg - En unik modell för att möta praktiknära forskning

 Linnéuniversitetet

 

Muntliga examinationer för ökad rättssäkerhet och komplexitet i examinationer – men vari består misstänksamheten?

 Lunds universitet

 

Utveckling av pedagogiska verktyg för att stärka handelsrättsstudenters akademiska litteracitet. Ett projekt med utgångspunkt från ett pågående samarbete mellan kurslärare och språkpedagog.

 Malmö Universitet

 

VIP- En pedagogisk modell för forskningsbaserad undervisning i en interdisciplinär miljö

 Stockholms universitet

 

Akademisk litteracitet på nytt. Pedagogiska möjligheter och utmaningar inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

 Stockholms universitet

 

Att undervisa om naturvetenskap och teknik i Antropocen

Södertörns högskola

 

Metodstöd för professionell och akademisk litteracitetsutveckling

 Umeå universitet

 

Digitala verktyg för att skapa bryggor mellan lärmiljöer i yrkeslärarutbildning

 Umeå Universitet

 

Utvecklingskonferens för förnyad och relevant examinationspraktik

 Uppsala Universitet

 

Integration av artificiell intelligens-baserade verktyg i fysikundervisning

 Örebro universitet 

 

Användning av AI-verktyg för studentaktivt lärande inom systemvetenskap