Lyssna

Projektmedel för högskolepedagogisk utveckling

UHR har utlyst projektmedel med syfte att stimulera utveckling och nya kunskaper nationellt inom den högskolepedagogiska praktiken. Beviljade projekt ska bidra till bättre kvalitet i utbildning, främja studenters lärande och samverkan mellan lärosäten kring högskolepedagogiska frågor.

Ansökningsperioden är avslutad

I denna utlysning vill UHR rikta stöd till följande områden i relation till högskolepedagogik:

 • Digitalisering 
 • Examination 
 • Akademisk litteracitet 
 • Andra framtidsfrågor 

 

Ansökningsprocessen

Ansökan om projektmedel sker i två steg. Först har lärosäten inbjudits att kort presentera projektidéer. Därefter har ett begränsat antal inbjudits att i steg 2 att inkomma med en komplett ansökan, där projektidén ska utvecklas. 

Maximalt belopp för ett enskilt lärosäte att söka är 1 miljoner kronor per projekt. Om flera lärosäten ansöker om ett gemensamt projekt är maximalt belopp 1,5 miljoner kronor. Totalt kan UHR fördela upp till 10 miljoner kronor för projekt inom utlysningen. 

Läs mer om ansökningsprocessen och allmänna villkor för beviljande av medel under rubriken Viktigt för dig som ska ansöka. 

Viktiga datum

  • 230316 börjar ansökningsperioden (steg 1). 
  • 230427 klockan 12.00 (lunch) stänger ansökningsperioden (steg 1). 
  • 230526 Meddelas vilka projektidéer som inbjuds att inkomma med kompletta ansökningar (steg 2) och den andra ansökningsperioden startar. 
  • 230824 klockan 12.00 (lunch) stänger den andra ansökningsperioden (steg 2). 
  • 231030 Beslut om projektmedel (senast detta datum). 

 

 

Frågor och svar

Se svar på de frågor vi fått hittills gällande utlysningen.

Till Frågor och svar

Webbinarium om utlysningen

De ansökare som har gått vidare till steg 2 kommer att inbjudas till frågestunder. Alla frågor och svar kommer att publiceras ovan.   

Den 20 mars sände vi ett webbinarium inför steg 1 där vi berättade mer om detaljerna kring utlysningen. 

Se webbinariet.

 

Har du fler frågor?

Hör av dig till hpu@uhr.se