Lyssna

Insikter inom studentinflytande på distans

Den 4 april anordnades ett temacafé på tema studentinflytande hos distansstudenter.

Hur främjar man engegaemang hos distansstudenter att engarera sig för att förändra och förbättra sin utbildning?

Vi sände ett temacafé på ämnet där Jacob Färnert från Studenternas förenade studentkårer (SFS) berättade om resultaten av intervjuer inom ämnet med fem medlemskårer.

Läs mer och se en inspelad version av temacaféet.