Lyssna

Resultat av utvecklingsprojekten 2022

De åtta utvecklingsprojekten inom ramen för uppdraget Kvalitet i distansutbildning avslutades vid årskiftet. Även om arbetet fortsätter så har vi i en halvdagsaktivitet diskuterat resultaten och reflektioner från arbetet.

Den 26 januari genomförde UHR en minikonferens med de medverkande lärosätena inom utvecklingsprojekten 2022. 

Under en förmiddag diskuterade vi bland annat intern förankring av arbetet, strategier för kulturutveckling inom organisationen samt upplevelsen av mentorskap i projekten från olika perspektiv.

Minikonferensen finns att se i efterhand här på vår webbplats.