Lyssna

Minikonferens: Organisation och kultur inom distansutbildningsområdet

Hur kan man främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor? Utvecklingsprojekten inom Kvalitet i distansutbildning avslutades med en minikonferens i januari 2023.

Hur gynnas studenterna? Hur förankrar man bäst hos ledningen? Hur kan man samarbeta över fakultets-, institutions- och avdelningsgränser?

Under 2021 beviljades åtta lärosäten utvecklingsmedel med syfte att genomföra utvecklingsprojekt under 2022.

Nu har du möjlighet att ta del av deras arbete, lärdomar och goda exempel.