Lyssna

Se temacaféet om professionsutbildningar

Senaste temacaféet Professionsutbildningar finns nu att se i Resursbanken.

Många var intresserade att lyssna när vi i ett temacafé fick tre perspektiv på professionsutbildningars utmaningar och möjligheter.

Temacaféet gästades av Charlotte Johansson som gav exempel på analoga träningsmoment i videobaserad utbildning från Tandhygienistutbildningen på Karlstad universitet.

Ville Björck från Högskolan Väst berättade om sin forskning kring glappet mellan teori och praktik ur studentperspektivet. 

Ola Lindberg pratade om ett forskningsprojekt i undervisning för profesionell utveckling.

Se temacaféet.