Lyssna

Temacafé om aktiv studentmedverkan

Den 12 september anordnade UHR tillsammans med Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet ett temacafé på ämnet aktiv studentmedverkan.

Lärar-student, samt student-student relationen och kommunikationen påverkas och faller ut annorlunda än på campus. Hur kan lärare, genom att i högre utsträckning medskapa distansutbildningen med studenterna, tackla detta?

Det och mycket annat fick vi inspel kring under detta temacafé om distansutbildning och aktiv studentmedverkan.

Se en textad videoupptagning av temacaféet.