Lyssna

Utvecklingsinsatser inom olika områden

Inom regeringsuppdragen Kvalitet i distansutbildning och Högskolepedagogiskt lyft pågår en rad utvecklingsinsatser, andra har redan avslutats.

Det handlar om allt från olika system och verktyg, till kursutveckling och kartläggning samt att fördela medel till utvecklingsprojekt.

Insatserna inom HPU sker i samverkan med olika lärosäten, nätverk och organisationer, och är uppdelade enligt följande teman: 

  • Utvecklingsprojekt 
  • System och verktyg 
  • Fortbildning 
  • Konferenser 
  • Stöd och förankringsarbete 

Läs mer om vad som ingår i dessa teman.