Lyssna

Utvecklingsprojekt

Inom båda regeringsuppdragen ingår att fördela medel till utvecklingsprojekt.

Högskolepedagogiskt lyft

UHR ska fördela minst 5 000 000 kronor under 2022 för utvecklingsinsatser vid lärosäten, nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området. Under förutsättning att myndigheten får medel för detta kommer UHR också att fördela minst 15 000 000 kronor för utvecklingsprojekt under 2023.

I dagsläget finns ingen öppen utlysning av medel.

Kvalitet i distansutbildning

UHR genomförde under 2021 en utlysning av utvecklingsmedel med syfte att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Åtta lärosäten beviljades projektmedel för utvecklingsarbete under 2022. Projekten kommer att redovisa sina resultat under februari 2023.

I dagsläget finns ingen öppen utlysning av medel.

De lärosäten som arbetar med utvecklingsprojekt är:

Blekinge Tekniska Högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Skövde
Jönköping University
Kungliga Tekniska Högskolan
Malmö universitet
Sophiahemmet Högskola
Stockholms universitet