Lyssna

Utvecklingsprojekt

Inom båda regeringsuppdragen ingår att fördela medel till utvecklingsprojekt.

Högskolepedagogiskt lyft

UHR fördelade 5 000 000 kronor under 2022 för utvecklingsinsatser vid svenska universitet och högskolor, nätverk samt organisationer inom det högskolepedagogiska området.  UHR kommer också att fördela minst 15 000 000 kronor för utvecklingsprojekt under 2023.

Läs mer om de pågående utlysningarna av projektmedel inom högskolepedagogisk utveckling.

Kvalitet i distansutbildning

UHR genomförde under 2021 en utlysning av utvecklingsmedel med syfte att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Åtta lärosäten beviljades projektmedel för utvecklingsarbete under 2022. Projekten kommer att redovisa sina resultat under februari 2023.

Tidigare utlysning av projektmedel.