Lyssna

Temacafé: Pedagogisk meritering

Hur har pedagogiska meriteringsmodeller vuxit fram och hur ser det ut idag? Hur upplever lärare inom högskolan ansökningsprocessen när de får sin högskolepedagogiska skicklighet bedömd?

Pedagogiska meriteringsmodeller har blivit allt vanligare på svenska lärosäten. Det har också blivit vanligare att lärosäten kombinerar flera olika modeller. Vid temacaféet inbjuds du som deltagare att i breakout rooms delta i en diskussion om olika modellers styrkor och svagheter, vad svenska lärosäten vill uppnå med att införa pedagogiska meriteringsmodeller och i vilken utsträckning som de har lyckats åstadkomma det de önskar.
 
Vid caféet berättar också Louise Sund, excellent lärare vid Mälardalens universitet, om hur det var att söka och bli meriterad och senare även excellent lärare.
 
Caféet är det andra i en serie av caféer på temat meritering inom högskolan. Det första handlade om uppföljningen av Sveriges förenade studentkårers rapport om pedagogiska meriteringssystem och högskolepedagogisk skicklighet. Se Temacafé: Tio år efter rosa rapporten

 

Medverkande:

 
Åsa Ryegård, verksam vid Mälardalens universitet och en av författarna till en rapport om pedagogiska meriteringsmodeller.
 
Louise Sund, inplacerad som excellent lärare vid Mälardalens universitet.
 
Moderator: Åse Nygren, verksam vid Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet