Lyssna

Workshop:Tretton utmaningar vid distansutbildning

Hur tydliggör man vilka utmaningar ditt lärosäte har vid utvecklingen av distansutbildning, och hur kan man adressera utmaningarna? Svaren på dessa frågor har tagits fram inom Blekinge Tekniska Högskolas distansprojekt.

Ett av de åtta utvecklingsprojekten under 2022, genomfört av Blekinge Tekniska Högskola, har genomfört ett internt arbete med att identifiera utmaningar för ett lärosäte vid utvecklingen av sin distansutbildning.

Arbetet har resulterat i tretton identifierade utmaningar. I ett samarbete med övriga utvecklingsprojekt har man även samlat förslag på lösningar för utmaningarna.

Den 2 februari höll Blekinge Tekniska Högskola en workshop för UHR online med fokus på tre av utmaningarna.

Vid denna workshop diskuterades arbetssätt, utmaningar och lösningar som definierats. Vi utgick från tre av de tretton utmaningarna:

Studentrespons: Lärare ser inte studenters reaktioner online och får ingen uppfattning  av om budskap går fram.

Upfrontinvesteringar: Resurskrävande initialt arbete vid distansutbildningar, till exempel ta fram föreläsningar och lärmaterial av hög kvalitet.

Social distans: Studenter känner inte varandra och har därför svagare band att bidra till varandras lärande.