Lyssna

Utlysning och helhetsperspektiv

Webbinarium 23 september 2021

Från den 13 september och fram till den 14 november 2021 har lärosäten möjlighet att söka projektmedel för utveckling av kvaliteten i sin distansutbildning. Utlysningen är en del av det regeringsuppdrag Universitets- och högskolerådet har under åren 2021 – 2022. Projektmedlen ska främja en långsiktig utveckling av kvalitet i distansutbildning vid universitet och högskolor, och minst 12 miljoner kronor kommer att fördelas.
 
Till skillnad från många andra utlysningar av projektmedel är inte utlysningens inriktning utveckling av nya former för distansutbildning. I stället är avsikten att projektmedlen ska främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet. Vad detta innebär, och varför utlysningen har den inriktningen, utvecklar vi i webbinariet. Vi bjuder också på ett samtal kring vikten av att ha ett helhetsperspektiv när ett lärosäte utvecklar sin distansutbildning, och hur detta kan gå till. 
 

Medverkande:

  • Mikael Andersson, projektledare, Universitets- och högskolerådet
  • Linda Reneland-Forsman, Sektionschef Högskolepedagogik, Linnéuniversitetet
 

Länkar och material som delades under webbinariet:

Mer information om utlysningen och ansökan av projektmedel - distans.uhr.se/projektmedel
 

Det här är en samlad resurs från Linnéuniversitetet för kunskapsläget inom distans- eller nätbaserat lärande - kursdesign.lnu.se