Lyssna

Utveckla en kurs inom högskolepedagogik

Saknar du en kurs i det nationella utbudet av kurser inom högskolepedagogik? Nu finns en chans att söka medel för att utveckla nya kurser inom området.

Ansökningsperioden är avslutad

Som en del av ett regeringsuppdrag kommer UHR att fördela medel för kursutveckling. Totalt kan UHR fördela upp till 1,5 miljoner kronor inom utlysningen, 250 000 kr per kurs.

Syftet med utlysningen är att bidra till bättre kvalitet i utbildning och främja studenters lärande genom att komplettera utbudet av kurser inom högskolepedagogik i Sverige. Målet med kurserna är att de ska:

  • bidra med specialkunskap
  • möta nationella kompetensutvecklingsbehov
  • möta framtidens kompetensbehov


För att uppnå den nationella spridningen så ska kurserna som utvecklas ges nationellt och kursupplägg och kursmaterial som utvecklas ska delas genom UHR:s digitala infrastruktur.

Viktiga datum

230419 börjar ansökningsperioden.
230612 klockan 12.00 (lunch) stänger ansökningsperioden.
230930 Senast besked beslut om medel. UHR strävar efter att lämna besked tidigare.

Viktigt för dig som ska ansöka

 

Frågor och svar

Se svar på de frågor vi fått hittills gällande utlysningen.

Till Frågor och svar

Webbinarium om utlysningen

Den 24 april sände vi ett webbinarium där vi berättade mer om detaljerna kring utlysningen av medel för kursutveckling.

Se en inspelning av webbinariet.

Har du fler frågor?

Hör av dig till hpu@uhr.se