Lyssna

Stark vår för högskolepedagogisk utveckling

Vi har hunnit med mycket de senaste halvåret, bland annat två utlysningar, slutrapportering av utvecklingsprojekten, ett antal webbaserade aktiviteter och en betydande utveckling av Resursbanken.

I början av 2023 avslutade vi projektet Kvalitet i distansutbildning som bland annat resulterade i 8 utvecklingsprojekt med olika inriktningar i ämnet. Vi träffade de projektansvariga digitalt för att stämma av vilka resultat projekten fått och hur arbetet ser ut framåt. Dessa samtal spelades in och finns tillgängliga i Resursbanken.

Utlysningar

Många sökte också projektmedel i utlysningarna inom utvecklingsprojekt inom högskolepedagogik samt kursutveckling inom högskolepedagogik som inletts under våren. Totalt kan upp till 10 miljoner kronor delas ut till svenska lärosäten. Sammanlagt kom det in över 100 ansökningar till de båda utlysningarna vilket visar på ett stort engagemang och intresse.

32 lärosäten sökte till utlysningen - utvecklingsprojekt

18 lärosäten sökte till utlysningen - kursutveckling

Populära aktiviteter

Universitets- och högskolerådet har tillsammans med projektets medverkande lärosäten och organisationer arrangerat ett tjugotal välbesökta webbaserade aktiviteter inom högskolepedagogik såsom temacaféer, webbinarier, SVERD-webbinarier och en minikonferens.

Totalt sett deltog sammanlagt nästan 1700 personer på alla aktiviteter, vilket är ungefär etthundrafyrtiofyra miljarder femhundra hjärnceller som fått nya intryck. Sammanlagt har vi liveströmmat cirka 20 timmar fullmatat innehåll under våren, det är ungefär lika lång tid som det tar att åka bil från Solna till Paris.

Resursbanken växer stadigt med nya tips om värdefulla rapporter, webbplatser, videor och poddar. Den innehåller i dagsläget över 200 referenser till kunskapskällor inom högskolepedagogisk utveckling.

34 utav 48 relevanta lärosäten, nätverk och organisationer som arbetar med högskolepedagogiska frågor svarade på en enkät i maj 2022 om vilka frågor som är avgörande för högskolepedagogisk utveckling. (Dnr 01935-2021). Enkätsvaren sammanställdes och analyserades av Sveriges förenade studentkårer (SFS) och utmynnande i en rapport. SFS analys har legat som grund för projektets riktning under våren.

UHR:s projektgrupp har arbetat tätt med projektens referens- och arbetsgrupper, i syfte att åstadkomma strategiska insatser, för att nå ut både brett och hitta viktiga nischområden.

Efter sommaren väntar en höst fullpackad med ännu fler spännande aktiviteter och nya utvecklingsprojekt.