Lyssna

Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling. Se inspelningar av redan genomförda aktiviteter i puffarna.

Resultat: 1 träffar
Filter

Välj filter

Tillbaka

Tillbaka

Resultat: 1 träffar

 • SAMVERKANSMERITERING -förutsättningar, behov och möjligheter

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Samverkan
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Åse Nygren, Blekinge Tekniska Högskola
  Inkommet: 2023-10-16
  Kortare beskrivning av tipset, Denna rapport är en slutsummering av projektet MerSam – meritvärde av samverkansskicklighet. Projektets övergripande syfte och mål har varit att bidra till ökad kunskap kring samverkansmeritering samt att stimulera och stödja svenska lärosäten att använda samverkansmeriter på ett mer strukturerat och harmoniserat sätt.
  Samverkansuppgiften har gradvis fått en tydligare roll sedan mitten av 1990-talet och är idag en nödvändig och central uppgift för högskolor och universitet i Sverige, inte minst för att hantera vår tids samhällsutmaningar.

  Det finns få tecken på att denna utveckling kommer att vända och det är därför viktigt att vi inom sektorn för en dialog kring hur vi tar oss an och värderar det arbete som sker inom ramen för samverkansuppgiften.

  Det är troligt att vi i sektorn även en tid framöver kommer att diskutera hur samverkansuppgiften bör tolkas och samverkansmeriter värderas, men det hindrar oss inte att på allvar försöka stödja och strukturera det arbete som
  redan sker dagligen vid landets lärosäten.