Lyssna

Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling. Se inspelningar av redan genomförda aktiviteter i puffarna.

Resultat: 1 träffar
Filter

Välj filter

Tillbaka

Tillbaka

Resultat: 1 träffar

 • Sammanställning och analys av enkätsvar inom UHR-projektet Högskolepedagogiskt lyft

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Sveriges förenade studentkårer
  Inkommet: 2023-03-20
  Kortare beskrivning av tipset, Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Universitets- och högskolerådet (UHR) har gett Sveriges förenade studentkårer (SFS) att i en rapport sammanställa och göra en analys av enkätsvar inom ramen för projektet Högskolepedagogiskt lyft.

  Rapporten innehåller en analys av materialet i avsnitt 3-4. Ytterligare slutsatser och svar på referensgruppens frågor finns i avsnitt 5.

  En redogörelse för de områden som SFS har identifierat där det behövs utvecklingsinsatser, samt förslag på åtgärder som UHR kan göra under projekttiden för att bedriva till ett högskolepedagogiskt lyft, återfinns i avsnitt 6. I och med att denna rapport överlämnas är den delen av uppdraget genomfört.