Lyssna
Anmälan är stängd.

Minikonferens: Organisation och kultur inom distansutbildningsområdet

Hur kan man främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor?

Hur gynnas studenterna? Hur förankrar man bäst hos ledningen? Hur kan man samarbeta över fakultets-, institutions- och avdelningsgränser? Under 2021 beviljades åtta lärosäten utvecklingsmedel med syfte att genomföra utvecklingsprojekt under 2022. Nu har du möjlighet att ta del av deras arbete, lärdomar och goda exempel.

Medverkande lärosäten som beviljats medel

Läs mer och se inspelade samtal om projektens resultat

Blekinge tekniska högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Skövde
Jönköping University
Kungliga tekniska högskolan
Malmö universitet
Sophiahemmet Högskola
Stockholms universitet